Deformiteti šake

Postoji širok dijapazon deformiteta šake koji se najpreciznije mogu grupisati u urođene (kongenitalne) ili stečene. Urođeni deformiteti su, kao što samo ime približava značenje, prisutni od rođenja – najčešće se radi o polidaktiliji (prekobrojni prsti), sindaktiliji (urođeno neodvajanje prstiju koji čine jednu celinu), brahidaktiliji (smanjena dužina prstiju u odnosu na ostale kosti čoveka), kamptodaktiliji (savijenost, kontraktura prsta), gigantizam prstiju, nedostatak određenog prsta... Operator nakon pregleda i dijagnostike, zajedno sa pacijentom, pravi plan lečenja. Operativni pristup je dominantan terapijski modalitet u slučaju da postoji funkcionalni deficit šake. Polidaktilija se leči uklanjanjem prekobrojnog prsta; sindaktilija razdvajanjem spojenih prstiju, gigantizam redukcijom mekog ili koštanog tkiva...Oporavak je obično blagotvorniji u odnosu na povrede šake i planira se u odnosu na tip kongenitalne anomalije.
Stečeni deformiteti podrazumevaju stanja nakon povreda ili neadekvatnog hirurškog lečenja. Lečenje je već opisano pod okriljem starih povreda šake: nerava, tetiva, ligamenata i kostiju. Kontrakutre (nemogućnost pokretanja) prstiju se javljaju nakon traume kostiju i ligamenata, kao i posle neadekvatnog oporavka nakon hirurškog lečenja. Koriguju se presecanjem vezivnih adhezija bilo da su poreklom od ligamentarnog aparata ili fiksiranih tetiva. “Boutonniere”, “swan neck” i “mallet finger” deformiteti nastaju nakon narušavanja simbioze između kostiju, zglobova i ligamenata – rekonstrukcija navedenih tkiva u regionalnoj blokadi nerava ruke dovodi do korekcije anatomske pozicije prsta, a posledično i poboljšavanje funkcije. Kao posebni entitet može se navesti Dupuytren-ova kontraktura šake. Urođeni (genetski) i stečeni faktori determinišu nastajanje ove bolesti koje karakteriše savijanje dominantno malog i domalog prsta – obično obe šake. Lečenje je isključivo operativno, resekcijom fibrozno izmenjene dlanske fascije u regionalnoj blok anesteziji, čime se u najvećoj meri koriguje deformitet – kontraktura prstiju. Takođe, neretki deformitet šake je “škljocajući” prst (“trigger” finger) – stenozirajući tenosinovitis sa simptomima u vidu otežanog ispravljanja jednog ili više prstiju praćeno bolom i karakterističnim fenomenom okidača – najpre otežanim a potom naglim ispravljanjem prsta. Obično problem pri pokretima nastaje zadebljanjem tetive koja se otežano kreće u svom kanalu u regiji dlana. Krajnje rešenje je gotovo u svim slučajevima operativno lečenje – presecanjem tetivnog kanala (takozvanog pulley-a) čime se omogućava nesmetano klizanje tetive. Pacijentu je dozvoljeno da normalno koristi šaku nakon uklanjanja konaca i tretmani fizikalne medicine obično nisu neophodni.
Sindrom karpalnog tunela

Kompresivna neuropatija nerva medianus-a izaziva simptome u vidu trnjenja prstiju (obično od palca do domalog prsta), smanjenja osećaja dodira, slabosti mišićne snage praćeno sa osećajem nelagodnosti i bolom.

VIŠE
Sindrom Gyonovog kanala

Kompresija ulnarnog nerva u ručnom zglobu predstavlja relativno čestu patologiju šake koja izaziva bol, trnjenje domalog i malog prsta i, na kraju, slabost mišićne snage.

VIŠE
Povrede nerava

Postoje različiti tipovi povrede nerava – od lakših negnječivanja i prolaznih tegoba, do potpunog prekida kontinuiteta nerva, samim tim se javlja i gubitak njegove funkcije.

VIŠE
Povrede tetiva

Traumatizam šake i podlaktice je često praćen povredama jedne ili više tetiva.

VIŠE
Povrede kostiju i zglobnog aparata šake

Naizgled bezazleni padovi i udarci neretko dovode do preloma kostiju šake ili lezije ligamentarnog aparata zglobova.

VIŠE
Tumori šake

Tumor predstavlja svaku ograničenu izraslinu nastalu od kvalitativno novih ćelija bilo kojeg tkiva, odnosno ćelija koje se značajno razlikuju od normalnih, a pre svega po njihovoj izmenjenoj građi i nekontrolisanom rastu.

VIŠE
Estetska Hirurgija

Savremena estetska hirurgija i moderni aparati omogućavaju nam da obavimo intervencije na licu i telu sa ciljem da postignemo potpuno prirodan izgled.

VIŠE
Transplantacija kose

Sa dugogodišnjim iskustvom u lečenju opadanja kose kao i transplantaciji kose, naši stručnjaci su lideri ne samo u Srbiji, već i u svetu.

VIŠE
Hirurgija šake

Povrede i deformiteti šake zahtevaju detaljnu dijagnostiku pre odluke o hirurškom lečenju.

VIŠE
Plastična hirurgija

Rekonstruktivne procedure mogu dodatno poboljšati izgled ožiljaka i drugih defekata na licu i telu.

VIŠE
Regenerativna medicina

Ova nova, a veoma popularna grana medicine nam omogućava da primenimo regenerativne metode u različitim indikacijama, naročito u rejuvenaciji kože i kose.

VIŠE
Telemedicina

Konektujte se sa svetskim stručnjacima putem telemedicine iz svog doma.

VIŠE

Stručnost. Posvećenost.
Profesionalnost.