Povrede kostiju i zglobnog aparata šake

Naizgled bezazleni padovi i udarci neretko dovode do preloma kostiju šake ili lezije ligamentarnog aparata zglobova. Čak i jednostavni prelomi mogu dovesti do značajnog poremećaja funkcije prsta a posledično i cele povređene šake. Nakon anamneze i kliničkog pregleda, neophodna je dijagnostika u vidu rendgenografije ili CT-a. Kada se postavi dijagnoza odlučuje se da li će se lečenje nastaviti u konzervativnom pravcu (postavljanje gipsane ili drugih imobilizacija) ili je prelom neophodno tretirati operativnim procedurama.
Intervencija se uobičajeno sprovodi u regionalnoj blokadi nerava ruke – frakture se reponiraju i fiksiraju različitim osteofiksacionim materijalom (“Kirschner” iglom, pločicama, šrafovima...) Pored precizne hirurške manipulacije, ponekad je neophodna dodatna stabilizacija kostiju gips longetom. Lezije ligamenata i poremećaj funkcije zglobova se mogu lečiti, takođe operativno, rekonstrukcijom ligamenata ili direktnom reinsercijom za kost (obnavljanje pripoja). Oporavak zavisi od težine preloma ili povrede ligamenata, kao i kod prethodno navedenih trauma šake, pokreti i vežbanje se započinje u kućnim uslovima, a nastavlja se u nadležnim rehabilitacionim centrima.
Sindrom karpalnog tunela

Kompresivna neuropatija nerva medianus-a izaziva simptome u vidu trnjenja prstiju (obično od palca do domalog prsta), smanjenja osećaja dodira, slabosti mišićne snage praćeno sa osećajem nelagodnosti i bolom.

VIŠE
Sindrom Gyonovog kanala

Kompresija ulnarnog nerva u ručnom zglobu predstavlja relativno čestu patologiju šake koja izaziva bol, trnjenje domalog i malog prsta i, na kraju, slabost mišićne snage.

VIŠE
Povrede nerava

Postoje različiti tipovi povrede nerava – od lakših negnječivanja i prolaznih tegoba, do potpunog prekida kontinuiteta nerva, samim tim se javlja i gubitak njegove funkcije.

VIŠE
Povrede tetiva

Traumatizam šake i podlaktice je često praćen povredama jedne ili više tetiva.

VIŠE
Tumori šake

Tumor predstavlja svaku ograničenu izraslinu nastalu od kvalitativno novih ćelija bilo kojeg tkiva, odnosno ćelija koje se značajno razlikuju od normalnih, a pre svega po njihovoj izmenjenoj građi i nekontrolisanom rastu.

VIŠE
Deformiteti šake

Postoji širok dijapazon deformiteta šake koji se najpreciznije mogu grupisati u urođene (kongenitalne) ili stečene.

VIŠE
Estetska Hirurgija

Savremena estetska hirurgija i moderni aparati omogućavaju nam da obavimo intervencije na licu i telu sa ciljem da postignemo potpuno prirodan izgled.

VIŠE
Transplantacija kose

Sa dugogodišnjim iskustvom u lečenju opadanja kose kao i transplantaciji kose, naši stručnjaci su lideri ne samo u Srbiji, već i u svetu.

VIŠE
Hirurgija šake

Povrede i deformiteti šake zahtevaju detaljnu dijagnostiku pre odluke o hirurškom lečenju.

VIŠE
Plastična hirurgija

Rekonstruktivne procedure mogu dodatno poboljšati izgled ožiljaka i drugih defekata na licu i telu.

VIŠE
Regenerativna medicina

Ova nova, a veoma popularna grana medicine nam omogućava da primenimo regenerativne metode u različitim indikacijama, naročito u rejuvenaciji kože i kose.

VIŠE
Telemedicina

Konektujte se sa svetskim stručnjacima putem telemedicine iz svog doma.

VIŠE