Povrede nerava

Postoje različiti tipovi povrede nerava – od lakših negnječivanja i prolaznih tegoba, do potpunog prekida kontinuiteta nerva, samim tim se javlja i gubitak njegove funkcije. Periferni živci imaju sposobnost regeneracije i što je nivo povrede distalniji, odnosno udaljeniji od ishodišta nerva, prognoza je povoljnija. Najčešća je trauma perifernih nerava u regiji ruke i šake. Etiologija: Prekid kontinuiteta živca izazivaju različiti uticaji spoljašnje sredine; često su u vezi sa radnim mestom povređenog (upravljanje različitim mašinama), korišćenjem oštrih predmeta – kuhinjskog noža i drugih sečiva... Svaka povreda ekstremiteta na čelu sa šakom, može dovesti do povrede nerva.
Indikacija za operativnim lečenjem: Anamneza i klinički pregled su obično dovoljni za postavljanje dijagnoze i ako se ustanovi da je došlo do kompletne lezije živca, planira se operativno lečenje. Elektromioneurografija je neophodna u slučaju da nije jasna težina i nivo povrede. Hirurško lečenje: Operativno lečenje zavisi od toga da li je trauma sveža ili “stara”, kao i da li je prouzrokivač doveo do velike destrukcije nervnog tkiva. Tokom intervencije se procenjuje da li nerv može direktno da se rekonstruiše (ušivanjem presečenih krajeva) ili je neophodna transplantacija – koristi se živac sa ruke ili noge pacijenta kojim se spajaju okrajci povređenog nerva. Oporavak: Postoje slučajevi gde je neophodno postavljanje gips longete kako bi se sprečilo istezanje i dodatno povređivanje operisanog nerva. Dok je ekstremitet imobilisan, favorizuje se rana mobilizacija zglobova. Nakon uklanjanja longete, moguće je normalno korišćenje šake i ruke. Nakon rehabilitacije u kućnim uslovima, pacijent se može lečiti, ukoliko je to neophodno, i tretmanima fizikalne medicine – kineziterapijom, elektrostimulacijama ili tretmanima biolaserima.
Sindrom karpalnog tunela

Kompresivna neuropatija nerva medianus-a izaziva simptome u vidu trnjenja prstiju (obično od palca do domalog prsta), smanjenja osećaja dodira, slabosti mišićne snage praćeno sa osećajem nelagodnosti i bolom.

VIŠE
Sindrom Gyonovog kanala

Kompresija ulnarnog nerva u ručnom zglobu predstavlja relativno čestu patologiju šake koja izaziva bol, trnjenje domalog i malog prsta i, na kraju, slabost mišićne snage.

VIŠE
Povrede tetiva

Traumatizam šake i podlaktice je često praćen povredama jedne ili više tetiva.

VIŠE
Povrede kostiju i zglobnog aparata šake

Naizgled bezazleni padovi i udarci neretko dovode do preloma kostiju šake ili lezije ligamentarnog aparata zglobova.

VIŠE
Tumori šake

Tumor predstavlja svaku ograničenu izraslinu nastalu od kvalitativno novih ćelija bilo kojeg tkiva, odnosno ćelija koje se značajno razlikuju od normalnih, a pre svega po njihovoj izmenjenoj građi i nekontrolisanom rastu.

VIŠE
Deformiteti šake

Postoji širok dijapazon deformiteta šake koji se najpreciznije mogu grupisati u urođene (kongenitalne) ili stečene.

VIŠE
Estetska Hirurgija

Savremena estetska hirurgija i moderni aparati omogućavaju nam da obavimo intervencije na licu i telu sa ciljem da postignemo potpuno prirodan izgled.

VIŠE
Transplantacija kose

Sa dugogodišnjim iskustvom u lečenju opadanja kose kao i transplantaciji kose, naši stručnjaci su lideri ne samo u Srbiji, već i u svetu.

VIŠE
Hirurgija šake

Povrede i deformiteti šake zahtevaju detaljnu dijagnostiku pre odluke o hirurškom lečenju.

VIŠE
Plastična hirurgija

Rekonstruktivne procedure mogu dodatno poboljšati izgled ožiljaka i drugih defekata na licu i telu.

VIŠE
Regenerativna medicina

Ova nova, a veoma popularna grana medicine nam omogućava da primenimo regenerativne metode u različitim indikacijama, naročito u rejuvenaciji kože i kose.

VIŠE
Telemedicina

Konektujte se sa svetskim stručnjacima putem telemedicine iz svog doma.

VIŠE

Stručnost. Posvećenost.
Profesionalnost.