Povrede tetiva

Traumatizam šake i podlaktice je često praćen povredama jedne ili više tetiva. Različiti oštri predmeti, već pomenuti kuhinjski nož, staklo, aparati i mašine sa sečivima mogu dovesti do potpunog ili delimičnog prekida kontinuiteta tetive. Takođe, moguće su i “zatvorene” lezije (rupture) tetiva kao i njihovih pripoja na kosti. Takve povrede nisu u vezi sa sekotinama već mogu biti udružene sa prelomima, rupturama nakon naglih pokreta ili upalnih procesa. Pacijent nakon traume nije u mogućnosti da savije, opruži ili uopšte pomera prst ili šaku – stoga dijagnoza se postavlja lako kliničkim pregledom.
Operativno lečenje je indikovano ukoliko su prisutni navedeni znaci ili se sumnja na nepotpunu sekciju tetive na osnovu lokalizacije povrede i uzročnika. Intervencija se sprovodi u regionalnoj blok anesteziji, najčešće direktnim ušivanjem tetive. Nakon operacije i previjanja, postavlja se gips longeta kako bi se sprečilo popuštanje šavnog materijala. Oporavak traje nekoliko meseci – nakon lečenja pacijent u uslovima svog doma sprovodi pasivne vežbe (koristeći se “zdravom” šakom, pacijent savija i opruža prste operisane šake). Po uklanjanju longete, nakon 3 do 6 nedelja počinje se sa fizikalnom terapijom u nadležnom zdravstvenom centru. Prethodno su opisane procedure u vezi sa “svežim” povredama tetiva. Stare povrede tetiva se leče operativno (opet, u većini slučajeva) transplantacijom tetive u dva akta – prvi akt postavljanje silikonskog “spejsera” koji ima funkciju da formira vezivni kanal u koji će se, tokom drugog akta, transplantirati tetiva pacijenta (najčešće se radi o tetivi mišića palmarisa longusa, koja je evolutivno izgubila svoju funkciju kod čoveka). Oporavak se mnogo ne razlikuje u odnosu na “svež” traumatizam tetiva.
Sindrom karpalnog tunela

Kompresivna neuropatija nerva medianus-a izaziva simptome u vidu trnjenja prstiju (obično od palca do domalog prsta), smanjenja osećaja dodira, slabosti mišićne snage praćeno sa osećajem nelagodnosti i bolom.

VIŠE
Sindrom Gyonovog kanala

Kompresija ulnarnog nerva u ručnom zglobu predstavlja relativno čestu patologiju šake koja izaziva bol, trnjenje domalog i malog prsta i, na kraju, slabost mišićne snage.

VIŠE
Povrede nerava

Postoje različiti tipovi povrede nerava – od lakših negnječivanja i prolaznih tegoba, do potpunog prekida kontinuiteta nerva, samim tim se javlja i gubitak njegove funkcije.

VIŠE
Povrede kostiju i zglobnog aparata šake

Naizgled bezazleni padovi i udarci neretko dovode do preloma kostiju šake ili lezije ligamentarnog aparata zglobova.

VIŠE
Tumori šake

Tumor predstavlja svaku ograničenu izraslinu nastalu od kvalitativno novih ćelija bilo kojeg tkiva, odnosno ćelija koje se značajno razlikuju od normalnih, a pre svega po njihovoj izmenjenoj građi i nekontrolisanom rastu.

VIŠE
Deformiteti šake

Postoji širok dijapazon deformiteta šake koji se najpreciznije mogu grupisati u urođene (kongenitalne) ili stečene.

VIŠE
Estetska Hirurgija

Savremena estetska hirurgija i moderni aparati omogućavaju nam da obavimo intervencije na licu i telu sa ciljem da postignemo potpuno prirodan izgled.

VIŠE
Transplantacija kose

Sa dugogodišnjim iskustvom u lečenju opadanja kose kao i transplantaciji kose, naši stručnjaci su lideri ne samo u Srbiji, već i u svetu.

VIŠE
Hirurgija šake

Povrede i deformiteti šake zahtevaju detaljnu dijagnostiku pre odluke o hirurškom lečenju.

VIŠE
Plastična hirurgija

Rekonstruktivne procedure mogu dodatno poboljšati izgled ožiljaka i drugih defekata na licu i telu.

VIŠE
Regenerativna medicina

Ova nova, a veoma popularna grana medicine nam omogućava da primenimo regenerativne metode u različitim indikacijama, naročito u rejuvenaciji kože i kose.

VIŠE
Telemedicina

Konektujte se sa svetskim stručnjacima putem telemedicine iz svog doma.

VIŠE