Sindrom Gyonovog kanala

Kompresija ulnarnog nerva u ručnom zglobu predstavlja relativno čestu patologiju šake koja izaziva bol, trnjenje domalog i malog prsta, i na kraju, slabost mišićne snage. Etiologija: najčešći uzroci za pojavu sindroma su tumorske promene koje direktno vrše kompresiju na nerv, repetitivni pokreti uvrtanja ili savijanja šake (tokom fizičke aktivnosti ili obavljanja određenih poslova) kao posledica artritisa, traume ili je uzrok nepoznat (idiopatski).
Indikacija za operativnim lečenjem: Nakon pregleda od strane plastičnog hirurga i eventualne dodatne dijagnostike u vidu EMNG-a, CT-a, magnetne rezonance i radiografije, planira se lečenje. Ukoliko se određenom dijagnostičkom procedurom ustanovi uzrok kompresije, ili pacijent ima izražene, progredirajuće tegobe – planira se operativno lečenje. Hirurško lečenje: Vrši se dekompresija ulnarnog nerva “otvaranjem” odnosno presecanjem krova Guyon-ovog kanala. Intervencija se izvodi u regionalnoj blok anesteziji (odsustvo bola u celoj ruci ili podlaktici). Oporavak: Nakon nekoliko dana dolazi do regresije tegoba. Nakon 12 do 14 dana uklanjaju se konci. Pacijent počinje sa lakšim vežbama kod kuće posle 2 do 3 dana. Nakon mesec dana može se započeti sa fizikalnom terapijom.
Sindrom karpalnog tunela

Kompresivna neuropatija nerva medianus-a izaziva simptome u vidu trnjenja prstiju (obično od palca do domalog prsta), smanjenja osećaja dodira, slabosti mišićne snage praćeno sa osećajem nelagodnosti i bolom.

VIŠE
Povrede nerava

Postoje različiti tipovi povrede nerava – od lakših negnječivanja i prolaznih tegoba, do potpunog prekida kontinuiteta nerva, samim tim se javlja i gubitak njegove funkcije.

VIŠE
Povrede tetiva

Traumatizam šake i podlaktice je često praćen povredama jedne ili više tetiva.

VIŠE
Povrede kostiju i zglobnog aparata šake

Naizgled bezazleni padovi i udarci neretko dovode do preloma kostiju šake ili lezije ligamentarnog aparata zglobova.

VIŠE
Tumori šake

Tumor predstavlja svaku ograničenu izraslinu nastalu od kvalitativno novih ćelija bilo kojeg tkiva, odnosno ćelija koje se značajno razlikuju od normalnih, a pre svega po njihovoj izmenjenoj građi i nekontrolisanom rastu.

VIŠE
Deformiteti šake

Postoji širok dijapazon deformiteta šake koji se najpreciznije mogu grupisati u urođene (kongenitalne) ili stečene.

VIŠE
Estetska Hirurgija

Savremena estetska hirurgija i moderni aparati omogućavaju nam da obavimo intervencije na licu i telu sa ciljem da postignemo potpuno prirodan izgled.

VIŠE
Transplantacija kose

Sa dugogodišnjim iskustvom u lečenju opadanja kose kao i transplantaciji kose, naši stručnjaci su lideri ne samo u Srbiji, već i u svetu.

VIŠE
Hirurgija šake

Povrede i deformiteti šake zahtevaju detaljnu dijagnostiku pre odluke o hirurškom lečenju.

VIŠE
Plastična hirurgija

Rekonstruktivne procedure mogu dodatno poboljšati izgled ožiljaka i drugih defekata na licu i telu.

VIŠE
Regenerativna medicina

Ova nova, a veoma popularna grana medicine nam omogućava da primenimo regenerativne metode u različitim indikacijama, naročito u rejuvenaciji kože i kose.

VIŠE
Telemedicina

Konektujte se sa svetskim stručnjacima putem telemedicine iz svog doma.

VIŠE