Sindrom karpalnog tunela

Kompresivna neuropatija nerva medianus-a izaziva simptome u vidu trnjenja prstiju (obično od palca do domalog prsta), smanjenja osećaja dodira, slabosti mišićne snage praćeno sa osećajem nelagodnosti i bolom. Navedeni nerv u šaku ulazi preko uskog tunela u regiju ručnog zgloba – karpalnog tunela. Pored nerva kroz kanal prolaze i tetive pregibača prstiju. Tegobe se javljaju kada dođe do dodatnog suženja navedenog prostora. Etiologija: Postoji više faktora koji utiču na pojavu kompresije nerva u karpalnom tunelu. Repetitivni i intenzivni pokreti u ručnom zglobu, povrede, gojaznost, sistemske bolesti su samo neki od uzroka ovog sindroma, ali nažalost, u najvećem broju slučaja, bolest se javlja idiopatski, odnosno uzrok nije poznat.
Indikacija za hirurškim lečenjem: Nakon pojave tegoba i pregleda, lekaru će u najvećem broju slučajava biti neophodna dodatna dijagnostika u vidu EMNG-a (elektromioneurografija: ispitivanje sprovodljivosti impulsa kroz nerve posebnim tankim elektrodama). Hirurško lečenje: Pacijent se operiše u uslovima lokalne (direktno ubrizgavanje anestetika u regiju koja se operiše) ili regionalne blok anestezije (dolazi do odsustva bola u celoj ruci ili podlaktici). Hirurško lečenje se svodi na presecanje poprečnog ligamenta ručja (takozvanog krova karpalnog tunela) čime se vrši dekompresija nerva. Pomenutom ligamentu se pristupa kroz rez kože dlanske strane ručnog zgloba. Nakon 12-14 dana se uklanjaju konci sa kože. Oporavak: Nakon operacije, dok je šaka i dalje u zavoju, pacijent sme da pomera prste. Nakon što rana zaraste, pacijent se upućuje na fizikalnu terapiju: kineziterapija (specijalizovane vežbe za povećanje obima pokreta i mišićne snage; elektrostimulacija: nadražaj mišića i mekog tkiva u cilju poboljšanja funkcije i zarastanja; krioterapija: rashlađivanje tkiva, smanjivanje otoka i bola). S obzirom da nerv više nije komprimovan, simptomi postepeno gube na intenzitetu.
Sindrom Gyonovog kanala

Kompresija ulnarnog nerva u ručnom zglobu predstavlja relativno čestu patologiju šake koja izaziva bol, trnjenje domalog i malog prsta i, na kraju, slabost mišićne snage.

VIŠE
Povrede nerava

Postoje različiti tipovi povrede nerava – od lakših negnječivanja i prolaznih tegoba, do potpunog prekida kontinuiteta nerva, samim tim se javlja i gubitak njegove funkcije.

VIŠE
Povrede tetiva

Traumatizam šake i podlaktice je često praćen povredama jedne ili više tetiva.

VIŠE
Povrede kostiju i zglobnog aparata šake

Naizgled bezazleni padovi i udarci neretko dovode do preloma kostiju šake ili lezije ligamentarnog aparata zglobova.

VIŠE
Tumori šake

Tumor predstavlja svaku ograničenu izraslinu nastalu od kvalitativno novih ćelija bilo kojeg tkiva, odnosno ćelija koje se značajno razlikuju od normalnih, a pre svega po njihovoj izmenjenoj građi i nekontrolisanom rastu.

VIŠE
Deformiteti šake

Postoji širok dijapazon deformiteta šake koji se najpreciznije mogu grupisati u urođene (kongenitalne) ili stečene.

VIŠE
Estetska Hirurgija

Savremena estetska hirurgija i moderni aparati omogućavaju nam da obavimo intervencije na licu i telu sa ciljem da postignemo potpuno prirodan izgled.

VIŠE
Transplantacija kose

Sa dugogodišnjim iskustvom u lečenju opadanja kose kao i transplantaciji kose, naši stručnjaci su lideri ne samo u Srbiji, već i u svetu.

VIŠE
Hirurgija šake

Povrede i deformiteti šake zahtevaju detaljnu dijagnostiku pre odluke o hirurškom lečenju.

VIŠE
Plastična hirurgija

Rekonstruktivne procedure mogu dodatno poboljšati izgled ožiljaka i drugih defekata na licu i telu.

VIŠE
Regenerativna medicina

Ova nova, a veoma popularna grana medicine nam omogućava da primenimo regenerativne metode u različitim indikacijama, naročito u rejuvenaciji kože i kose.

VIŠE
Telemedicina

Konektujte se sa svetskim stručnjacima putem telemedicine iz svog doma.

VIŠE