Tumori šake

Tumor predstavlja svaku ograničenu izraslinu nastalu od kvalitativno novih ćelija bilo kojeg tkiva, odnosno ćelija koje se značajno razlikuju od normalnih, a pre svega po njihovoj izmenjenoj građi i nekontrolisanom rastu. Tumori mogu biti benigni i maligni. Osnovna razlika je u njihovom potencijalu za metastaziranje, odnosno širenje na udaljena mesta u organizmu. Treba napomenuti da tumori, bez obzira na njihovu prirodu, imaju sposobnost recidiviranja, tj. ponovnog javljanja na istom mestu prethodno tretiranog tumora. Proces nastanka tumora je vrlo kompleksan i još uvek nedovoljno istražen. U osnovi, tumori nastaju kao posledica mutacija, odnosno promena u DNK zapisu (genima) u normalnim ćelijama tkiva pod uticajem različitih faktora. Faktori odgovorni za nastanak tumora šake se ne razlikuju od faktora koji utiču na nastanak tumora bilo koje druge lokalizacije u organizmu.
Tumori mogu nastati od bilo kog tkiva prisutnog u šaci – kože, vezivnog i masnog tkiva, kosti, krvnih sudova, nerava, mišića, tetiva i ligamenata. Tumorom se smatra i vezivno tkivo nabujalo oko stranog tela (granulom oko stranog tela) koje je po svojim karakteristikama benigno. Neki od najčešćih tumora šake su ganglioni (higromi), mukozne ciste, gigantocelularni tumori, ređe karcinomi kože šake, osteohondromi, neuromi. Dijagnoza tumora šake se postavlja kliničkim pregledom i, ukoliko je potrebno, dodatnim procedurama kao što su rendgenski snimak, skener, magnetna rezonanca, ciljana biopsija. Lečenje tumora šake podrazumeva hirurško uklanjanje istog. Potom se uzorak tumorskog tkiva šalje na patohistološki pregled kojim se određuje priroda tog tumora. Ukoliko je priroda tumora benigna, što je i najčešći slučaj, pacijent se nakon zarastanje rane i skidanja konaca vraća svakodnevnim aktivnostima. Ukoliko je tumor maligan, razmatra se primena dodatnih modaliteta lečenja (HTRT).
Sindrom karpalnog tunela

Kompresivna neuropatija nerva medianus-a izaziva simptome u vidu trnjenja prstiju (obično od palca do domalog prsta), smanjenja osećaja dodira, slabosti mišićne snage praćeno sa osećajem nelagodnosti i bolom.

VIŠE
Sindrom Gyonovog kanala

Kompresija ulnarnog nerva u ručnom zglobu predstavlja relativno čestu patologiju šake koja izaziva bol, trnjenje domalog i malog prsta i, na kraju, slabost mišićne snage.

VIŠE
Povrede nerava

Postoje različiti tipovi povrede nerava – od lakših negnječivanja i prolaznih tegoba, do potpunog prekida kontinuiteta nerva, samim tim se javlja i gubitak njegove funkcije.

VIŠE
Povrede tetiva

Traumatizam šake i podlaktice je često praćen povredama jedne ili više tetiva.

VIŠE
Povrede kostiju i zglobnog aparata šake

Naizgled bezazleni padovi i udarci neretko dovode do preloma kostiju šake ili lezije ligamentarnog aparata zglobova.

VIŠE
Deformiteti šake

Postoji širok dijapazon deformiteta šake koji se najpreciznije mogu grupisati u urođene (kongenitalne) ili stečene.

VIŠE
Estetska Hirurgija

Savremena estetska hirurgija i moderni aparati omogućavaju nam da obavimo intervencije na licu i telu sa ciljem da postignemo potpuno prirodan izgled.

VIŠE
Transplantacija kose

Sa dugogodišnjim iskustvom u lečenju opadanja kose kao i transplantaciji kose, naši stručnjaci su lideri ne samo u Srbiji, već i u svetu.

VIŠE
Hirurgija šake

Povrede i deformiteti šake zahtevaju detaljnu dijagnostiku pre odluke o hirurškom lečenju.

VIŠE
Plastična hirurgija

Rekonstruktivne procedure mogu dodatno poboljšati izgled ožiljaka i drugih defekata na licu i telu.

VIŠE
Regenerativna medicina

Ova nova, a veoma popularna grana medicine nam omogućava da primenimo regenerativne metode u različitim indikacijama, naročito u rejuvenaciji kože i kose.

VIŠE
Telemedicina

Konektujte se sa svetskim stručnjacima putem telemedicine iz svog doma.

VIŠE